[ Updated threads · New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Литературно интерпретативно съчинение
TheDjRider
Дата: Wednesday, 12.11.2014, 15:40 | Съобщение # 1

Група:  

Няма спирачки
Съобщения: 282
Награди: 3
Репутация: 101
Статус: Offline
В литературно интерпретативното съчинение авторът излага личното си тълкуване на определен литературен текст. В основата на този вид съчинение е личната читателска интерпретация на литературното произведение.
Обикновено темата на съчинението се съдържа във формулировката на заглавието. По тази причина трябва внимателно да се обмисли заглавието и да се вникне в неговата същност. То може да насочва към проблем, свързан със: събитие или събития от сюжета на литературната творба; образа на литературен герой или образите на група герои; преживяванията на литературните герои; взаимоотношения между герои от творбата; нравствен проблем, заложен в произведението и т.н.
Съчинението трябва да включва следните структурни елементи:
– Основна теза (основно твърдение) във връзка с темата, поставената в заглавието;
– Подтези (микротези) – твърдения, които изразяват идеи, произтичащи от главната теза. Подтезите разгръщат основната теза.
– Аргументи (доказателства, доводи) – съждения и примери, с които се обосновават изказаните твърдения.
Примерите могат да бъдат художествени факти, елементи от съдържанието на текста. Представят се чрез преразказ, чрез цитат или перифраза.

Задължителни композиционни части на литературно интерпретативното съчинение са:
– Увод – кратък и целенасочен. Може да представя подходяща за темата информация, оценка, главната теза.
Съчинението може да започне с всеки един от структурните елементи.
– Изложение – представя тезата и подтезите с убедителни доводи.
– Заключение – обобщаващ извод във връзка с поставената тема и главната теза.
Качествено е съчинението, когато не се отклонява от поставената тема, съдържанието и структурата му са изградени с ясни взаимовръзки между отделните елементи. Важни са и използваните синтактични конструкции и стилно-езикови средства, пунктуацията и правописът.
Препоръчително е да се изготви план, преди да се премине към изработване на съчинението.


Eternal Network- A different view of the world !
EternalGaming World Team - Best Gaming Teams in all world !
Eternal Order - You need somethnk try our products !
Eternal Radio - Great music is here !
Eternal Support - Find you answer !


Eternal Moto: If you are Eternal prove it, if not learn how to be !
 
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: